Kitwerk langs het glasvlies

Nadat het glasvlies op de muur is aangebracht worden de naden langs het glasvlies netjes afgekit met een hoogwaardige acrylaat-kit. Als de kit droog is kunnen de kozijnen worden afgeplakt waarna de wanden gesausd kunnen worden.